22. De makelaar bespreekt met partijen de laatste modaliteiten van de verkoop.

Na goedkeuring van het bod door de verkoper worden de praktische aspecten van de verkoop besproken en vastgelegd door en voor de partijen.

Enkele voorbeelden:

  • betaling voorschot: bedrag, termijn, wijze
  • betaling saldo: bedrag, termijn, wijze
  • de hypothecaire lening / eigen middelen
  • beschikbaarheid van het eigendom: termijn, wijze
  • overdracht van het eigendom: termijn, wijze
  • eventuele bijkomende voorwaarden
  • eventuele opschortende voorwaarden
  • volmachten
  • enz.

 

De zorgvuldigheid en transparantie van uw makelaar bij de finalisatie van de concrete afspraken voorkomt onaangename verrassingen achteraf.