21. De kandidaat-koper wenst een bod uit te brengen.

Na de grondige voorbesprekingen wil de koper overgaan tot het uitbrengen van een bod.

Indien een koper vooraf niet goed wordt ingelicht, ontstaan er later misverstanden, slechte afspraken en zelfs annulaties, wat steeds dient te worden vermeden.

Vanf het ogenblik dat een koper een bod uitbrengt, worden de tegengestelde belangen van partijen duidelijker. Het is belangrijk om tijdens dit proces op elk moment bij te sturen en de partijen naar een wederzijds akkoord te begeleiden.

Het bod wordt zo snel mogelijk aan de verkoper voorgelegd en besproken.
In deze fase ontstaat de definitieve verkoopprijs.

 

Het bod leidt de eindfase van de verkoop in.