10. Samenstelling elektronisch makelaarsdossier

Terwijl het technisch dossier geleidelijk aan meer en meer documenten bevat, wordt aan de hand van de reeds verstrekte gegevens het interne elektronische makelaarsdossier samengesteld en aangevuld.
Daarbij besteden we onze uiterste zorg aan het zoeken van de meest passende omschrijvingen die zullen dienen als flashtekst, beschrijvende tekst en elektronische data.

De gegevens uit dit dossier vinden hun toepassing:

  1. het makelaarsbord ter plaatse
  2. op kantoorniveau: pc-netwerk, gedrukte folders
  3. aan de eigen kantooretalages
  4. op onze website
  5. via meerdere publiciteitskanalen op internet en websites
  6. in weekbladen / plaatselijke kranten

 

Een degelijk elektronisch makelaarsdossier vormt een belangrijke basis voor de verkoop.