9. Samenstelling uitgebreid VASTGOEDdossier.

Wat tijdens een plaatsbezoek niet te “zien” is, zijn de vele documenten die de oorsprong, de inplanting, de technische aspecten, de vergunningen, eigendomsrechten, enz. van de woning verklaren of bewijzen.
Deze documenten zijn vaak van cruciaal belang, vooral als er onzekerheden of twijfels zouden bestaan bij kopers.

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u dit uitgebreid dossier zelf zou moeten samenstellen: daar zorgen wij voor.
Het behoort standaard tot onze taken dat wij alle nodige documenten die verband houden met de verkoop van uw eigendom opvragen via de diverse officiële instanties en kanalen.

In dit dossier komen o.a. voor: eigendomsaktes, onderhandse aktes, hypotheekstaat, gemeentelijke vastgoedinformatie, plannen- en vergunningenregister, bouwplannen, verkavelingsplannen, kadasterplan, kadastrale legger, opmetingsplan, Energieprestatiecertificaat (EPC), EPB, elektriciteitskeuring + deskundige interpretatie, bodemattest, keuringsattest bovengrondse of ondergrondse stookolietank, keuringsattest gas- of stookolieketel, attest buitengebruikstelling stookolietank, voorkooprechten, groot/klein beschrijf, verkavelingsvoorschriften, conformiteitsattest nieuwbouw, regularisatie, erfdienstbaarheden, rooilijn, bescherming onroerend goed, habitatgebied, de watertoets, postinterventiedossier, overname roerende goederen, enz.

U kan bij ons terecht voor de aanstelling van erkende deskundigen om bv.
Energieprestatiecertificaat (EPC), postinterventiedossier, elektriciteitskeuring, conformiteitsattest, opmetingsplannen, enz. te laten opmaken.

 

Wij zorgen voor de aanvraag van alle documenten, nodig voor het uitgebreid vastgoeddossier.