WENST U UW EIGENDOM TE VERHUREN ?

En vindt u het belangrijk om uw bezit toe te vertrouwen aan niet het eerste het beste makelaarskantoor ?
Dan weet u dat het succes van de verhuur van uw goed afhangt van de kwaliteit die uw makelaarskantoor u kan bieden.
En dat een service die ruim uitsteekt boven de minimumvereisten (door het BIV opgelegd), een belangrijke meerwaarde geeft aan elke vastgoedtransactie.

Neem daarom eens contact op met ons, zodat u ontdekt waar de echte verschillen en hoe het beter kan.
Want met Bols bolt u beslist beter !

VERHUUR:

 • Op dit ogenblik beheren wij een vaste huurportefeuille van ruim 1.000 huurpanden.
 • Daarmede zijn we, ook qua verhuringen, een toonaangevend vastgoedkantoor in een grote regio.
 • Onze eigen interne kwaliteitsnormen garanderen u dat we de verhuring van A tot Z voor u tot in de perfectie kunnen realiseren.
 • U kan ons dagelijks uw vragen en huurproblemen voorleggen. Ook juridisch advies, briefwisseling met de tegenpartij, besprekingen en onderhandelingen met huurders kunnen hierbij horen !
 • Professionele waardebepaling / opbrengstbepaling van uw eigendom, gebaseerd op jarenlange ervaring en actuele kennis van de vastgoedmarkt.
 • Correcte en overzichtelijke verhuuropdrachten, goedgekeurd door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, waarin wij o.a. onze verplichtingen naar u toe vastleggen.
 • Opmaak van een uitgebreid dossier ter plaatse met kwaliteitsfoto’s en een uitgebreide technisch-commerciële beschrijving.
 • Samenstelling van volledig administratief dossier.
 • Publicatie via:
  • verschillende belangrijke websites, waaronder onze eigen, drukbezochte website www.bols.be, Immoweb, ….
  • ons uitgebreid klantenbestand.
  • onze kantoren.
  • een passend publiciteitsbord ter plaatse.
 • Opmaak van een gepersonaliseerde verhuurbrochure, op maat van uw eigendom.
 • Selectie van geschikte kandidaat-huurders volgens uw wensen.
 • Wij vullen geen voorgedrukte, standaardhuurovereenkomsten in, maar maken telkens een uniek huurcontract op maat van uw eigendom. Hierbij zien wij geen enkel detail over het hoofd en optimaliseren en actualiseren wij uw opbrengsteigendom.
 • Regelen van alle nodige formaliteiten ter zake, zoals: overname nutsvoorzieningen.
 • Opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving, inclusief digitale fotoreportage, door een intern deskundige.
 • De jaarlijkse indexaanpassing van de huurprijs.
 • Bij de opzeg van het contract in geval van wederverhuring: volledige afhandeling van het dossier, inclusief de nodige formaliteiten (zoals afrekening huurwaarborg).
 • Een service gedurende de volledige huurperiode die buiten concurrentie staat !
 • Met ónze professionele ervaring staat u sterk, en hebt u een partner waarop u jarenlang kan rekenen.
 • Een dienst die wij tevens kunnen leveren is het rentmeesterschap: hierbij dragen wij zorg voor het beheer van uw onroerend goed, veelal interessant bij verhuur van meerdere eigendommen.

Wie doet ons dit specialistenwerk na ?