19. We zorgen voor na-begeleiding van de kandidaat-kopers.

Ook de kandidaten hebben nood aan een aantal extra inzichten en zekerheden, zonder dewelke ze niet tot beslissingen durven overgaan.
Vooreerst verwachten ze op een correcte en onberispelijke wijze geïnformeerd te worden over het goed dat hun interesse heeft gewekt en dat ze hebben bezocht.

Kandidaat-kopers hebben vaak reeds een heel parcours afgelegd, en heel wat gezien en gehoord, waarbij ze ruime ervaring hebben opgedaan.
En ze worden als initiatiefnemer geconfronteerd met een aanzienlijke hoeveelheid aan gegevens, voorstellingen en inzichten.
Maar het is niet evident om tussen de bomen het bos nog te zien.

Zij appreciëren het erg om extra informatie en transparantie te verkrijgen inzake:

  • situering in / van de vastgoedmarkt
  • noodzaak, relevantie en budgettering van eventuele verbouwingswerken
  • hypotheekleningen: tarieven, systemen, voorwaarden
  • algemene kostenraming
  • aankoopstrategie en timing
  • invloed of beperkingen van hun persoonlijke (gezins)situatie
  • juridische aspecten, vooral bij echtscheidingen, nieuwe relaties
  • enz.

Door het grote aanbod op de vastgoedmarkt kunnen zoekenden op een comfortabele manier vele panden vergelijken en bezoeken.
Het komt vaak voor dat ze op het zelfde ogenblik geïnteresseerd geraken in meerdere panden tegelijk.

Vooral uit die situaties zal de meerwaarde van ons kantoor blijken: de vraagtekens en onzekerheden die ze in hun zoektocht daarrond ervaren, dienen allemaal vakkundig en liefst onmiddellijk te worden weggenomen.
Anders durft en zal niemand overgaan tot aankoop.

Door onze na-begeleiding van de kandidaat-kopers kopen zij wellicht uw pand in plaats van een ander pand, dat op het zelfde ogenblik bij de concurrentie te koop staat.

 

Een persoonlijke, eerlijke en professionele na-begeleiding vanwege uw vastgoedkantoor is van zeer groot belang.