16. Wij organiseren bezichtigingen met persoonlijke begeleiding.

Tijdens de bezichtiging worden de kandidaat-kopers begeleid door ervaren medewerkers die een ruime bouwkundige en verkoopstechnische expertise hebben opgebouwd.
Bij Makelaarskantoor Peter Bols zijn deze medewerkers daarvoor volgens de regels van het huis opgeleid.

Het is belangrijk dat daarbij aan de bezoekers de nodige informatie wordt verstrekt en dat ze correct antwoord krijgen op al hun vragen.

Een bezichtiging wordt al te vaak ten onrechte beschouwd als een gewone, begeleide rondleiding. De kandidaat-koper verwacht namelijk dat de makelaar tijdens het bezoek voor een meerwaarde zorgt. Toch gebeurt dit veel te weinig.

Komen bij een degelijke bezichtiging aan bod:

  • relevante info over het pand
  • verduidelijking indien er door de kandidaat-koper een vochtplek wordt waargenomen
  • een professionele evaluatie over de elektrische installatie
  • degelijke informatie in verband met constructieve en bouwtechnische aspecten
  • bespreking van de plaatselijke toestand van (spouw-)muur-, dak- en andere soorten isolatie
  • begeleiding bij het inschatten van aanpassings- en verbouwingswerken
  • enz.

Op deze manier is de kandidaat-koper ter plaatse al veel beter ge├»nformeerd over al deze problematieken en kan hij meteen reeds een volgende -mentale- stap zetten.

Het is belangrijk om eventuele twijfels of misverstanden zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan enkel mits er sprake is van voldoende maturiteit, empathie en vakkennis vanwege de makelaar.

Na de rondleiding en de vertrouwelijke dialoog omtrent diverse aspecten, evalueren we daarenboven samen met de kandidaten het plaatsbezoek.

Daaruit volgen eventueel concrete afspraken zoals: opzoeken van extra informatie of documenten, plannen van bijkomend bezoek, gesprek op het kantoor, aanvullend advies.
De uitnodiging tot een tweede of volgend bezoek, bod, optie of ondertekening compromis kan ook eventueel reeds worden voorgesteld of voorbereid.

Een degelijke bezichtiging mag niet onderschat worden, maar maar moet een goed voorbereid professioneel gebeuren zijn met grondige evaluatie en voorbereiding tot verdere acties.

 

Een degelijke bezichtiging is veel meer dan alleen maar een rondleiding.