3. Uw SITUATIE wordt grondig geanalyseerd.

In welke concrete situatie bevindt u zich ?
Hebt u al concrete plannen met een toekomstige woonst, of is het allemaal nog wat vaag?
Indien u reeds iets op het oog hebt, hoe is de situatie daar ?
In welke mate is uw volgend project van dwingende orde en dient er rekening mee te worden gehouden ?

Is het momenteel verhuurd ? Welke zijn de consequenties van het lopende huurcontract? Hoe moet er met de huurders worden omgegaan ?

Deze samenloop van plannen maken de situatie vaak zeer ingewikkeld.
Enkel na een grondige analyse weet u waar u staat in deze doolhof en met welke zaken er moet rekening worden gehouden.
Want het is lang niet zeker dat al uw plannen en dromen perfect zullen uitkomen: er zijn teveel onzekere factoren in het spel.

Verder bespreken we met u een waaier van mogelijkheden die op uw huidige eigendom van toepassing zijn.
Om er enkele te noemen: verkoop – verhuur – huurkoop – verkoop op lijfrente – projectontwikkeling – splitsing – verkaveling – ruiling - regularisatie – bestemmingswijziging.

Misschien is er wel een betere keuze of combinatie denkbaar dan deze die u in gedachten had, om uw plannen te realiseren.
Hierdoor verkrijgt u inzichten in de manier waarop de vastgoedmarkt zal reageren op een door u voorgenomen beslissing of positionering.

Alle door ons aan u verstrekte professionele informatie is gebaseerd op actuele trends, tabellen, overzichten, statistieken en publicaties vanwege overheidsdiensten, financiële experts, algemene media, vakliteratuur en bovenal op onze eigen ervaring in vastgoed.

Nadat de laatste nodige simulaties en afwegingen zijn gedaan, kan u eindelijk met een gerust hart tot de juiste reeks definitieve beslissingen overgaan.

 

Enkel na een degelijke analyse bent u voldoende ingelicht om de juiste beslissingen te nemen.