1. STRENGERE RAAM- EN DAKISOLATIENORMEN VOOR WONINGEN + HUURWONINGEN.

Datum inwerkingtreding: 
1 januari 2020.

Voor wie ?
Voor alle woningeigenaars.

Wat verandert er dan ?
Vanaf 1 januari 2020 is raam- en dakisolatie verplicht voor elke woningeigenaar.
Er worden vanaf dan meer strafpunten toegekend per raam of dakdeel dat niet is geïsoleerd volgens de nieuwe normen.
Bij een oplopend strafpuntenaantal kan uw eigendom ongeschikt verklaard worden tot verhuring, inclusief boetes en aanzienlijke financiële kosten tot gevolg.

Achterpoortje.
Volgens de bouwsector zouden er nog 194.000 Vlaamse huurwoningen bestaan zonder dakisolatie.
Er rest nog maar een beperkte tijd om al deze woningen conform de wetgeving te maken tegen 1 januari 2020. Begin augustus heeft het kabinet van Vlaams Minister van Wonen Liesbeth Homans meegedeeld dat er sinds 24 mei 2019 is beslist dat er een uitzondering zal worden gemaakt voor alle appartementen met een EPC-score beneden de 400 punten.

U woont gewoon zelf in uw eigendom ?
Dan is de kans relatief klein, maar niet onbestaande, dat u wooninspectie zal krijgen ivm de raam- en dakisolatie van uw eigendom.

U bent verhuurder ?
Vooral uw nieuwe kandidaat-huurders zullen extra rekening houden met de isolatietoestand van uw huurwoning. Zij willen voorzeker in een goed geïsoleerd huurpand verblijven, en zo zuinig mogelijk omgaan met de dure energie.  
Maar ook uw bestaande huurders mogen zo maar een wooninspectie aanvragen om u te verplichten onmiddellijk de nodige aanpassingen te doen in verband met de isolatiewaarden in de huurwoning die zij huren.

U bent verkoper ?
Uw kandidaat-kopers zullen hun bod afstemmen op de goede of slechte isolatietoestand van uw eigendom.

De tijd dringt…
U kan beter nu actie ondernemen door u voldoende te informeren, en spoedig de nodige aanpassingen te laten uitvoeren.
Door niets te doen kan uw eigendom sterk in waarde dalen. En blijft uw energieverbruik of dat van uw huurder hoog…

2. AFSCHAFFING WOONBONUS.

Datum inwerkingtreding: 
1 januari 2020 voor al wie in Vlaanderen een eerste woning aankoopt.

Nieuw registratietarief:
6% (vroeger: 7%)Tarief:

Uitzondering:
De woonbonus blijft blijftbehouden voor de aankoop van uw tweede woning.
Dit komt omdat dit een federale materie is. Registratietarief: 10%.

3. VERPLICHTING ROOKMELDER IN ELKE WONING, HUURWONING EN HUURKAMER.

Datum inwerkingtreding + toepassing(sgebied).
01 januari 2020 in heel Vlaanderen.
Minstens 1 rookmelder te voorzien per verdieping of per huurkamer.

NOG VRAGEN ?
Wenst u uw eigendom(men) te verkopen, te verhuren, en / of de waarde ervan te optimaliseren ?
Bel : 014 / 61.86.86 - e-mail : info@bols.be.
De koffie staat klaar !